ΕΤΑΑ-500Εξοντωτικές αυξήσεις στις εισφορές του ΤΣΑΥ.
Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει η κα Δρεττα από 1/7/11 όλοι οι μετά το 92 ασφαλισμένοι υγειονoμικοί που έχουν συμληρώσει  3 έτη ασφάλισης εντάσσονται στη β ασφαλιστική κατηγορία
Δείτε την εγκύκλιο εδώ 

Η ΑΟΦ έχει ήδη ταχυδρομήσει επιστολές σε ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων επωμιζόμενη τον κόπο και το κόστος μια και η ΕΟΟ θεώρησε ότι μισή σελίδα στο τέλος του περιοδικού της είναι αρκετή για να περιγράψει ένα τόσο σημαντικό θέμα.
Ο ΟΣΑ μέχρι σήμερα (37 μέρες μετά την έκδοση της εγκυκλίου) φαίνεται να μην γνωρίζει ή να μην ενδιαφέρεται για το θέμα……

 

Διαβάστε την επιστολή που ήδη έχουμε ταχυδρομήσει σε αρκετούς από εσάς (μέλη του Ο.Σ.Α)

»Αγαπητέ /ή συνάδελφε
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει η κα Αθηνά Δρέττα στις 5/12/2011, όλοι οι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ ( πρώην ΤΣΑΥ) που έχουν συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης, εντάσσονται (αναδρομικά από 1/7/11) στην 2η ασφαλιστική κατηγορία και εφεξής θα ανεβαίνουν μια κατηγορία για κάθε 3 έτη ασφάλισης στο ταμείο.
Πιο συγκεκριμένα:

Ασφαλισμένος που ασφαλίστηκε μετά την 1/1/93 και έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη ασφάλισης,  πληρώνει τώρα 2557,2 € το χρόνo (δεν περιλαμβάνονται τα 120€ υπέρ ΟΑΕΔ) .

Από 1/7/11 θα πληρώνει 3139,2 € (αύξηση 22,75%).

Πλήρωσε λιγότερα τώρα αλλά οφείλει αναδρομικά που θα καταβάλλει το Δεκέμβρη!! Συνυπολογίστε ότι τα ποσά αυτά πιθανότατα δεν θα εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος.

Μετά 3 έτη θα πληρώνει 3717,6€ (αύξηση18,45% σε σχέση με την προηγούμενη βαθμίδα ενώ η αύξηση είναι 45,37% σε σχέση με ότι πληρώνει σήμερα).

Μετά 3 ακόμη έτη ( 6 έτη από σήμερα) θα πληρώνει 4293,6 € (αύξηση 15,5% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη βαθμίδα ενώ η αύξηση είναι 67,9% σε σχέση με ότι πληρώνει σήμερα).

Μετά 3 ακόμη έτη ( 9 έτη από σήμερα) θα πληρώνει 4845,6 € (αύξηση 12,8% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη βαθμίδα ενώ η αύξηση είναι πάνω από 89,48% σε σχέση με ότι πληρώνει σήμερα).

Μετά 3 ακόμη έτη ( 12 έτη από σήμερα) θα πληρώνει 5269,2 € (αύξηση 8,74% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη βαθμίδα ενώ η αύξηση είναι 106,05% σε σχέση με ότι πληρώνει σήμερα).

Μετά 3 ακόμη έτη ( 15 έτη από σήμερα) θα πληρώνει 5679,6 € (αύξηση 7,8% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη βαθμίδα ενώ η αύξηση είναι 122,1% σε σχέση με ότι πληρώνει σήμερα).

Στην 14η και τελευταία ασφαλιστική βαθμίδα, οι εισφορές ανέρχονται σε 8548,8 € ανά έτος (234% περισσότερο σε σχέση με ότι πληρώνει σήμερα ή 712,4 € ανά μήνα)

Να λάβετε υπ’ όψιν ότι όσοι είχαν την ιδέα του «μονοσυνταξιούχου» επιβαρύνονται αρκετά περισσότερο….

Ως Ανεξάρτητη Οδοντιατρική Φωνή εκτιμούμε ότι υπάρχει τεράστιο κενό ενημέρωσης και αποφασίσαμε να αναδείξουμε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα.

Μέσα από το site μας www.aof.gr επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα δίαυλο επικοινωνίας, με σκοπό την οργάνωση και το συντονισμό δράσεων, έξω από κομματικές ή παραταξιακές δεσμεύσεις.

Στο προσεχές διάστημα σκοπεύουμε να οργανώσουμε επαγγελματική ημερίδα ενημέρωσης και γι’ αυτό σας καλούμε να μείνετε σε επαφή μαζί μας με οποιοδήποτε τρόπο κρίνετε σκόπιμο.

( Email: contact@aof.gr)

»Oι διαρθρωτικές αλλαγές είναι εδώ. Προσδεθείτε…..»

 

Δείτε τις επίσημες ανακοινώσεις στη σελίδα του ΤΣΑΥ εδώ