Εκδόθηκε η αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 (ΦΕΚ ΤΒ 713, 13.03.2012) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες, οι...
Περισσότερα »