Με Πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, εισάγεται κατεπειγόντως για άμεση συζήτηση στις 2-3-2012, ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω μείζονος σπουδαιότητας...
Περισσότερα »