Όπως μας πληροφορούν οι συνάδελφοι που προσπαθούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στο ταμείο μας, η ταλαιπωρία στο ταμείο μας είναι απίστευτη, αφού οι ουρές είναι τεράστιες, με αποτέλεσμα να ζητείται από τους συναδέλφους η υποβολή μιας αίτησης βεβαίωσης οφειλών,και μια δεύτερη αίτηση ξεχωριστή για τις οφειλές της πρόνοιας (δύο φορές στο πρωτόκολλο), χωρίς όμως να γίνεται επεξεργασία της αίτησης. Μάλιστα τους δίνεται η εξήγηση ότι θα κληθούν με ραντεβού κάποια στιγμή στο μέλλον να κάνουν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. όμως η αίτηση υπαγωγής σύμφωνα με το νόμο είναι η απαραίτητη προυπόθεση για την ένταξη.

Επίσης χωρίς την πληρωμή της 1ης δόσης στην τράπεζα, δεν μπορεί ο συνάδελφος να θεωρήσει το βιβλιάριό του!

Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι η ρύθμιση τυπικά λήγει στις 30 Απριλίου, ενώ η 1η δόση θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι 5 Μαίου, πράγμα που ανησυχεί ιδιαίτερα τους συναδέλφους, ότι θα χάσουν τη ρύθμιση.

Ελπίζουμε ότι θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την παράταση της ρύθμισης, γιατί όπως μας είπαν οι συνάδελφοι, οι υπάλληλοι είναι λίγοι και κάνουν ό,τι μπορούν.

Το να μπορούν οι συνάδελφοι όλα αυτά να τα κάνουν μέσω internet για το πολύπαθο ταμείο μας, προφανώς είναι όνειρο θερινής νυκτός! (Πληροφορούμαστε ότι στον ΟΑΕΕ, μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά)