Προτάσεις για τη ρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος κατέθεσε τον προηγούμενο Νοέμβριο η Εθνική συνομοσπονδία εμπορίου κι επιχειρηματικότητας. Η ομοσπονδία εφιστά την προσοχή όλων στο γεγονός ότι τρεις στους δέκα εργοδότες έμειναν εκτός ρύθμισης χρεών προς το ΙΚΑ. Η εικόνα στον ΟΑΕΕ είναι χειρότερη, με περίπου τους μισούς αυτοαπασχολούμενους να μην είναι σε θέση να πληρώσουν τις τρέχουσες οφειλές και περίπου 150.000 να είναι εκτός ρύθμισης των παλαιότερων οφειλών, με αποτέλεσμα από τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, να έχουν αρχίσει οι κατασχέσεις για όσους έχουν χρέη άνω των 5.000€.
Έχοντας λοιπόν ως δεδομένο ότι και στο ΤΣΑΥ η κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων είναι ή τείνει να γίνει παρόμοια κι έχοντας πάντα μπροστά μας ξεκάθαρα το σενάριο συγχώνευσης των ταμείων κύριας ασφάλισης έως το 2017 κι ενιαιοποίησης των εισφορών, θα πρέπει να αναμένουμε αύξηση των μηνιαίων εισφορών.
Θετική λοιπόν προσφορά θα παρείχαν όσοι (κόμματα, συνδικαλιστικοί φορείς) κατέθεσαν ουσιαστικές προτάσεις με σημείο αναφοράς την επίδειξη σεβασμού στη διαδοχή των γενεών και την μετάβαση από ένα εντελώς προβληματικό αναδιανεμητικό σύστημα σε ένα είδος ανταποδοτικού.
Μια πρόταση θα πρέπει να επιδιώκει τρεις βασικούς στόχους:
1) Την διατήρηση των συνταξιοδοτικών παροχών σε ένα αποδεκτό επίπεδο με τη μη περικοπή συντάξεων ύψους 1000€ και κάτω.
2) Τον ακριβή αναλογιστικό υπολογισμό των οικονομικών πόρων που θα απαιτηθούν για μια μεταβατική περίοδο πέντε ετών έως ότου το νέο σύστημα εξισορροπήσει με την αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης και τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών και διοικητικών του δομών.
3) Την δεσμευτική ανάληψη από τα δημόσια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης αποπληρωμής εντός 20 ετών του συνόλου των επιπρόσθετων δαπανών που θα απαιτηθούν στη μεταβατική περίοδο των 5 ετών. Έτσι είναι ίσως ο μόνος τρόπος να μην αναζητηθούν οι αναγκαίοι πόροι από τους σημερινούς συνταξιούχους και να διασωθούν οι σημερινές συντάξεις σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο (στόχος 1), δεδομένης και της ιδιαίτερης σημασίας που έχουν σήμερα οι συντάξεις για την στήριξη ενός τεράστιου αναλογικά άνεργου νεανικού πληθυσμού.

etaa
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1) Δημιουργία 2 ή 3 ταμείων δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ ή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ.
2) Μετασχηματισμός του ΕΤΑΑ σε επαγγελματικό ταμείο ειδικού σκοπού, με θεσμοθετημένη την αρχή της καθολικότητας και υποχρεωτικότητας για τις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες (μηχανικούς – δικηγόρους – ιατρούς).
3) Οι αυτοαπασχολούμενοι που θα αρχίσουν την επαγγελματική τους ενασχόληση από την 01/01/2016 να έχουν την παρακάτω επιλογή, υπό την προϋπόθεση της άμεσης ασφάλισης στον δημόσιο κλάδο υγείας (ΕΟΠΥΥ), ασφάλιση επιλέγοντας 1 από 3 ή 4 ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες θα μπορούν να «κινούνται» ελεύθερα και να καταβάλλουν εισφορές που θα εγγυώνται απόδοση ανάλογων συνταξιοδοτικών παροχών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
1) Ενοποίηση με χρονικό ορίζοντα 5 ετών των κανονισμών των παροχών στα 3 ταμεία της δημόσιας ασφάλισης και διάκριση των συντάξεων σε δύο πυλώνες.
α) Βασική σύνταξη (ίδιο ποσό για όλους)
β) κατοχυρωμένο ποσό σύνταξης με βάση τις καταβληθείσες εισφορές.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης του εξατομικευμένου ποσού προτείνεται να διέπονται από τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν3863/10.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

1) Πραγματική κεφαλαιοποίηση των μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμων οφειλών για οφειλές άνω των 20.000€. Το ενιαίο κεφάλαιο να επιβαρύνεται με ένα στοιχειώδες επιτόκιο ύψους 1% ετησίως. Άμεση ένταξη στην υπάρχουσα ρύθμιση (100 δόσεις) για τις οφειλές κάτω των 20.000€.
2) Κατά την συνταξιοδότηση, μετατροπή της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο με τελική επιλογή εξαγοράς ή μειωμένης σύνταξης εκ μέρους του ασφαλισμένου, η οποία δεν δημιουργεί ταμειακό έλλειμα. Αυτονόητα εάν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει νωρίτερα την οφειλή του, να διατηρεί αυτό το δικαίωμα – υποχρέωση άμεση επανέναρξης καταβολής τρεχουσών εισφορών από αυτούς που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης με παροχή δικαιώματος για ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

• Δημιουργία ενιαίου φορέα των 3 ταμείων για την διαχείριση της περιουσίας τους
• Δημιουργία μιας εθνικής αναλογιστικής αρχής ανεξάρτητης κατά το βρετανικό πρότυπο
• Αναλογιστική μελέτη η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016. Η μελέτη μπορεί να γίνει από την αναλογιστική υπηρεσία του διεθνούς γραφείου εργασίας, είτε από οικονομικό οίκο που θα επιλεγεί από την κυβέρνηση και το κουαρτέτο. Αυτή η μελέτη θα αποτελεί ουσιαστικά το αναλυτικό σχέδιο κοστολόγησης όλων των βημάτων της μετάβασης στο νέο σύστημα.