Η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και η οποία περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει πως «Διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του ν. 3919/2011 καταργούνται», αίρονται άμεσα και αυτόματα όλοι οι περιορισμοί που ίσχυαν για το άνοιγμα 136 κλειστών επαγγελμάτων.

Στα 136 επαγγέλματα και υπηρεσίες παύει να ισχύει οποιαδήποτε ρύθμιση που:

– Περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα.
– Εξαρτά τη χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης.
– Θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος.
– Ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ ασκούντων το επάγγελμα.
– Απαγορεύει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο.
– Επιβάλλει ή απαγορεύει τη διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση.
– Επιβάλλει ή απαγορεύει την άσκηση επαγγέλματος υπό ορισμένη εταιρική μορφή.
– Περιορίζει τη συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων.
– Επιβάλλει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές.
– Υποχρεώνει τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.

 

Δείτε τη λίστα των επαγγελμάτων πατώντας εδώ .

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα κατονομάζονται ως έχουν ( οδοντοτεχνίτες , αρτοποιοί , διατροφολόγοι κ.α ) μόνο στο οδοντιατρικό επάγγελμα αναφέρεται ότι απελευθερώνεται η σύσταση οδοντιατρικής εταιρίας και όχι το επάγγελμα του οδοντιάτρου .

 

Πηγή : Ζούγκλα